Welkom bij

TT-transitie

Wijkontwikkeling en burgerparticipatie

Wat doen wij?

WELKOM BIJ

TT-TRANSITIE GEÏNSPIREERD DOOR TROEPTRIMMEN

TT-transitie is een gespecialiseerd ontwikkelingsbureau voor burgerparticipatie en wijkontwikkeling. Troeptrimmen (TT), dat ergernis weet om te zetten in positieve energie, is onze inspiratiebron. Brigitte Paulissen is hier in 2011 mee gestart. Wij zetten onze ervaring met gedragsverandering in om mensen (weer) tot elkaar te brengen. Wij maken onbewuste patronen zichtbaar en bespreekbaar.

WAT DOEN WIJ VANUIT TT-TRANSITIE?

De TT-transitie is de partner voor innovatieve wijkontwikkeling. Dit doen wij door dichtbij huis bestaande initiatieven zichtbaar te maken, de dynamiek te ontdekken, de verbinding tussen initiatieven te initiëren en de gezamenlijke kracht te versterken.

Door deze integrale kijk bouwen wij tegelijkertijd ook mee aan het fundament voor het samen werken aan een wijk met toekomst. We zetten niet alleen aan tot om-denken, maar vooral tot om-doen.

“Ieder legt vanuit z’n eigen rol of expertise een stukje van de puzzel. Wees daarbij nieuwsgierig en leer van ’t goede van de ander.”

HOE DOEN WIJ DAT?

We zijn geen methode of stappenplan. We zorgen voor een dialoog en maken contact. In de uitvoering prikkelt en verbindt TT Transitie om co-creatie van de grond te krijgen. Dit doen wij altijd d.m.v. het uitvoeren van iets praktisch en daarover te reflecteren. Dat biedt mensen de kans om een eigen pad te kiezen. Op die manier wordt de rol van TT-transitie niet groter dan die van facilitator en blijven structuren, ook als wij niet meer in beeld zijn, overeind.

We zijn begonnen met zwerfafval en afvalscheiding als middel in te zetten, om bewustzijn te ontwikkelen in een wijk. Ook andere thema’s, zoals energietransitie, lokaal voedsel of sociale participatie, kunnen startpunt zijn om vanuit te werken.

Qua inhoud

Waarop voelen mensen betrokkenheid in hun wijk? Welke ideeën leven er? Hoe zet je die om in actie? Of anders gezegd hoe geef je inspiratie handen en voeten?

Qua proces

Knip complexiteit op en leg de puzzelstukken anders op tafel. Onderzoek wat werkt en ga daarmee door. Twee initiatieven kunnen elkaar versterken maar ook verstoren. Gebruik elkaars kwaliteiten en fouten.

Qua relatie

Door samen dingen te doen, ontstaat verbinding. Hierdoor krijgt ieders belang ruimte en wordt zichtbaar waar positieve energie op zit in een wijk. Je gaat elkaar versterken. Je jaagt elkaar aan. En samen kom je verder.

Door aandacht te hebben voor deze drie invalshoeken bouwen we aan een steviger fundament in een wijk (sociale cohesie). Door een beter samenspel tussen inwoners, gemeente, de ondernemers en instellingen ontstaat een wijk met gelukkiger mensen met een duurzame toekomst: veilig, schoon, gezond, sociaal en waarde creërend.

“Zet ergernis om in positieve activiteit”

WAT KRIJG JE ALS JE MET TT-TRANSITIE IN ZEE GAAT?

Door met TT-Transitie in zee te gaan krijg je:

MAAK KENNIS MET ONS TEAM

Wij stellen ons graag aan je voor!

Britta Bouma-Blok
Britta Bouma-BlokConcepten
“Ik neem het voortouw in innovatie. En zorg ervoor dat mensen ruimte ervaren in de co-creatie. Voor zichzelf en hun eigen doelen.”

Tel. +31(6)51315761

Marjan Kos
Marjan KosStrategie
“Vanuit de beleving van anderen bouw ik doortastend bruggen en help hen om het gezamenlijke doel te verwezenlijken.”

Tel. +31(0)651689154

HOE WORDT ONZE INZET DOOR KLANTEN ERVAREN?

MET WIE WERKEN WIJ SAMEN?

TT-Transitie werkt samen met de onderstaande partners:

CONTACT

Meer weten over TT Transitie? Neem dan contact op middels onderstaand contactformulier.